19 - 21. okt. 201844. Rally Košice foto

31. aug - 1. sept2. DeutschMann Rallye Trebišov» foto

13.-14. júl 2018X. Rally Lubeník foto

25-26. máj 201845. Rallye Tatry foto, video

13-14. apríl 201724. Rally Prešov foto

Vlachovská jazda zručnosti 2013

5. január 2013

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

Jazdu zručnosti usporadúva občianske združenie Vlachovo Motorsport Team. Podujatie je organizované s cieľom zdokonalenia si zručnosti s ovládaním vozidla na šmykľavom povrchu a je určené širokej verejnosti. Jazdy sa uskutočnia na umelo vytvorenej dráhe s vrstvou snehu o celkovej dĺžke cca 4 km, ktoré budú merané a napokon aj vyhodnotené.

Podujatie sa koná iba v prípade priaznivých snehových a poveternostných podmienok !

Miesto podujatia:

na „Bracke“ (za Vlachovom smerom na Dobšinú)

Organizačný výbor:

 • Riaditeľ podujatia: Ľuboš Gál
 • Čestný riaditeľ: Miloš Šmíro
 • Vedúci trate: Miloš Gallo
 • Vedúci UP: Marek Adami
 • Časomiera: Ján Elexa

Informácie:

www.vms-rally.sk

Dátum podujatia: 5. január 2013 (náhradný termín 12. január 2013)

Program podujatia:

 • 7:30 – 9:00 hod. registrácia
 • 9:30 hod. zahájenie, rozprava
 • 7:30 – 9:30 hod. oboznamovacia obhliadka trate - pešo
 • 10:00 hod. začiatok súťažných jázd
 • 14:00 hod. vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien

Trať:

Podujatie bude pozostávať z dvoch meraných jázd pričom každá jazda sa bude  skladať z malého      a veľkého okruhu v nasledovnom poradí:

 • Jazda RS 1 – 1x malý okruh + 1x veľký okruh, celková dĺžka 2 km
 • Jazda RS 2 – 1x veľký okruh + 1x malý okruh, celková dĺžka 2 km

Celková dĺžka trate bude cca 4 km.

Časomiera:

Súťažné jazdy posádok budú merané digitálnou časomierou.
Štartuje sa na pokyn časomerača odmávaním vlajkou.

Vyhodnotenie:

Vyhodnotení budú prví traja v každej kategórii a celkový víťaz v absolútnom poradí.

Kategórie:

 • A – osobné vozidlá s poháňanou prednou nápravou
 • B – osobné vozidlá s poháňanou zadnou nápravou
 • C – osobné vozidlá s pohonom všetkých štyroch kolies 4x4
 • S – športovo upravené vozidlá (so športovým EČV alebo vozidlá s bezpečnostným rámom)
 • Z – ženy bez rozdielu pohonu vozidla

Podmienky účasti:

Podujatia sa môžu zúčastniť posádky, ktorých jazdec je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B a spolujazdec je osoba staršia ako 16 rokov. Spolujazdec nie je povinný. Každý, kto sa chce ako súťažiaci zúčastniť jazdy zručnosti, musí sa prihlásiť u organizátora tým, že vyplní prihlášku a uhradí účastnícky poplatok, ktorý je stanovený jednotne vo výške 10,- € za posádku.
Prihlásiť sa je možné prostredníctvom internetovej stránky na adrese: www.vms-rally.sk a to do 3.1.2013, alebo osobne v deň podujatia počas registrácie ale len v prípade ak nebude dovtedy naplnený maximálny počet posádok.

Maximálny počet prihlásených je: 50 posádok.

Prihlásiť sa môžu vozidlá sériové alebo športovo upravené (so športovým EČV alebo vozidlá s bezpečnostným rámom). A taktiež vozidlá bez TP a EČV, ale len v tom prípade, ak si zabezpečia presun vozidla po štátnej ceste.

Bezpečnostné podmienky:

Posádky jazdy zručnosti sa zúčastňujú podujatia na vlastné riziko v prípade ak spôsobia škodu tretím osobám sú povinní niesť za ňu plnú zodpovednosť a vzniknutú  škodu uhradiť. Počas jazdy musí mať posádka riadne nasadenú ochrannú motoristickú prilbu s označením (E), musí byť riadne pripútaná  bezpečnostnými pásmi a všetky okná na vozidle musia byť zatvorené.

Dabléri:

Dabléri sú povolení, avšak na jednom vozidle maximálne dvaja.

Penalizácia:

Úmyselné skrátenie trate alebo vynechanie prejazdovej bránky – 10 sekúnd

Nariadenia:

Zvláštne ustanovenia môžu byť doplnené alebo pozmenené na rozprave o vykonávacie nariadenia.
Usporiadateľ podujatia nezodpovedá za škody na vozidlách súťažiacich spôsobenej vplyvom jazdy!

Na podujatí sa zakazuje použitie športových pneumatík s hrotmi!

Podujatie sa koná iba v prípade priaznivých snehových a poveternostných podmienok, inak bude určený náhradný termín.Vo Vlachove, dňa 30.11.2012
OZ Vlachovo Motorsport Team


Zvláštne ustanovenia v PDF formáte stiahnuť »

Plagát Vlachovskej jazdy zručnosti 2013 otvoriť »

Naše ambície

V rámci rozvoja VMS Rally Teamu pripravujeme organizovanie motoristických a športových podujatí spolupracujúc s inými organizáciami, taktiež v oblasti dopravnej výchovy mládeže.

Našim zámerom do budúcej sezóny je hlavne príprava novej techniky pre motoristické súťaže MSR.

Copyright © 2009 VMS Rally Team
Všetky práva vyhradené
Created by: inMAD Design