19 - 21. okt. 201844. Rally Košice foto

31. aug - 1. sept2. DeutschMann Rallye Trebišov» foto

13.-14. júl 2018X. Rally Lubeník foto

25-26. máj 201845. Rallye Tatry foto, video

13-14. apríl 201724. Rally Prešov foto

Vlachovská jazda zručnosti 2011

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

Jazdu zručnosti usporadúva občianske združenie Vlachovo Motorsport Team. Podujatie je organizované s cieľom zdokonalenia si zručnosti s ovládaním vozidla na šmykľavom povrchu a je určené širokej verejnosti. Jazdy sa uskutočnia na umelo vytvorenej dráhe s vrstvou snehu o celkovej dĺžke cca 2,0 km, ktoré budú merané a napokon aj vyhodnotené.

 • Miesto podujatia: na „Bracke“ (za Vlachovom smerom na Dobšinú)
 • Dátum podujatia: 9.1.2011
 • Riaditeľ podujatia: Ľuboš Gál
 • Vedúci trate: Pavel Hajdúk
 • Časomiera: Ján Elexa
 • Informácie: www.vms-rally.sk

Podujatie sa koná iba v prípade priaznivých snehových podmienok, inak bude určený nahradný termín !

Program podujatia:

Podujatie bude pozostávať s jednej tréningovej a dvoch súťažných jázd. Súťažné jazdy budú merané stopkami.

 • 8:00 – 9:30 hod. registrácia
 • 9:45 hod. zahájenie, rozprava
 • 10:00 hod. oboznamovacia jazda
 • 11:00 hod. začiatok súťažných jázd
 • 14:00 hod. vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien

Vyhodnotení budú prvý traja v kategóriách.

Podmienky účasti::

Každý, kto sa chce ako súťažiaci zúčastniť jazdy zručnosti, musí sa prihlásiť u organizátora tým, že vyplní prihlášku a uhradí účastnícky poplatok, ktorý je stanovený jednotne vo výške 5,- € za posádku. Prihlásiť sa je možné prostredníctvom internetovej stránky na adrese: www.vms-rally.sk, prípadne aj v deň podujatia ak nebude naplnený maximálny počet posádok.

Počet prihlásených je obmedzený na 30 posádok.

Podujatia sa môžu zúčastniť posádky, ktorých jazdec je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny "B" a spolujazdec je osoba staršia ako 16 rokov. Posádky jazdy zručnosti sa zúčastňujú podujatia na vlastné riziko v prípade ak spôsobia škodu tretím osobám sú povinný niesť za ňu plnú zodpovednosť a vzniknutú škodu uhradiť. Počas jazdy musí mať posádka riadne nasadenú ochrannú motoristickú prilbu s označením (E), musí byť riadne pripútaná bezpečnostnými pásmi a všetky okná na vozidle musia byť zatvorené. Dabléri môžu jazdiť avšak na jednom vozidle max dvaja. Spolujazdec nie je povinný. Prihlásiť sa môžu vozidlá sériové alebo upravené aj bez TP a EČV, ale len v tom prípade, že si zabezpečia presun vozidla po štátnej ceste.

Kategórie:

 • A – vozidlá s poháňanou prednou nápravou
 • B – vozidlá s poháňanou zadnou nápravou
 • C – vozidlá s pohonom všetkých štyroch kolies 4x4

Penalizácia:

 • Vynechanie prejazdovej bránky – 10 sec.
 • Skrátenie trate – 30 sec.

Nariadenia:

Zvláštne ustanovenia môžu byť doplnené alebo pozmenené na rozprave. Usporiadateľ podujatia nezodpovedá za škody na vozidlách súťažiacich spôsobenej vplyvom jazdy!Vo Vlachove, dňa 19.12.2010
OZ Vlachovo Motorsport Team


Vykonávacie nariadenie pre Vlachovskú jazdu zručnosti konanú dňa 9.1.2011 » zobraziť

Zvláštne ustanovenia v PDF formáte stiahnuť »

Naše ambície

V rámci rozvoja VMS Rally Teamu pripravujeme organizovanie motoristických a športových podujatí spolupracujúc s inými organizáciami, taktiež v oblasti dopravnej výchovy mládeže.

Našim zámerom do budúcej sezóny je hlavne príprava novej techniky pre motoristické súťaže MSR.

Copyright © 2009 VMS Rally Team
Všetky práva vyhradené
Created by: inMAD Design