15-16. spet. 20232. Rallye Dobšiná foto a video ,

25-27. máj 202350. Slovakia Rallye Tatry foto, video

26-29. máj 2023Rally Maad Sečovce video ,Najbližšie podujatie: 11. Rally Liptov

VIII. L Racing Vlachovská jazda zručnosti 2019

13. január 2019 (1. náhradný termín)

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

Jazdu zručnosti usporadúva občianske združenie Vlachovo Motorsport Team. Podujatie je organizované s cieľom zdokonalenia si zručnosti s ovládaním vozidla na šmykľavom povrchu a je určené širokej verejnosti. Jazdy sa uskutočnia na umelo vytvorenej dráhe s vrstvou snehu o celkovej dĺžke cca 6 km, ktoré budú merané a napokon aj vyhodnotené.

Podujatie sa koná iba v prípade priaznivých snehových a poveternostných podmienok !

Miesto podujatia:

na „Bracke“ (1km za Vlachovom smerom na Dobšinú)

Organizačný výbor:

 • Riaditeľ podujatia: Ing. Ľuboš Gál
 • Čestný riaditeľ: Jaroslav Polák
 • Vedúci trate: Jaroslav Černaj
 • Vedúci UP: Marek Adami
 • Časomiera: Ing. Peter Varga, Ľubo Šabík - Timing.sk

Informácie:

www.vms-rally.sk

Dátum podujatia:  13. január 2019 (1. náhradný termín)

Program podujatia:

 • 7:00 – 8:30 hod.  registrácia
 • 8:30 hod.  zahájenie, rozprava
 • 7:00 – 8:30 hod. oboznamovacia obhliadka trate - pešo
 • 9:00 hod. začiatok súťažných jázd
 • 14:00 hod. vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien

Evidované podujatie SAMŠ:

„Zapísanie tohto podujatia do zoznamu evidovaných podujatí SAMŠ znamená, že:

 • a) SAMŠ nenesie žiadnu zodpovednosť za organizáciu, bezpečnosť a športové súťaženie na tomto podujatí
 • b) Toto podujatie nie je poistené poistkou SAMŠ voči škodám tretím osobám
 • c) Podujatia sa bez postihu zo strany SAMŠ môžu zúčastniť držitelia licencií SAMŠ.“

Trať:

Podujatie bude pozostávať z dvoch meraných jázd pričom každá jazda sa bude skladať z malého a veľkého okruhu v nasledovnom poradí:

 • Jazda RS 1 – 1x veľký okruh + 1x malý okruh, celková dĺžka 3 km
 • Jazda RS 2 – 1x malý okruh + 1x veľký okruh, celková dĺžka 3 km

Celková dĺžka trate je cca 6 km.

Časomiera:

Súťažné jazdy RS 1 a RS 2 budú merané digitálnou časomierou.
Štartuje sa na pokyn časomerača odmávaním vlajkou.

Vyhodnotenie:

Vyhodnotení budú prví traja v každej kategórii a prví traja v absolútnom poradí.

Kategórie:

 • A – osobné vozidlá s poháňanou prednou nápravou
 • B – osobné vozidlá s poháňanou zadnou nápravou
 • C – osobné vozidlá s pohonom všetkých štyroch kolies 4x4
 • S – športovo upravené vozidlá (so športovým EČV alebo vozidlá s bezpečnostným rámom)
 • Z – ženy bez rozdielu pohonu vozidla
 • J – junior – mladistvý od 15 do 18 rokov

Podmienky účasti:

Podujatia sa môžu zúčastniť posádky, ktorých jazdec je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B a spolujazdec je osoba staršia ako 16 rokov. Spolujazdec nie je povinný.

Do kategórie J – junior - súťažiaci vo veku od 15 do 18 rokov rokov, ktorí niesu držiteľmi vodičského oprávnenia. Spolujazdcom musí byť zákonný zástupca súťažiaceho, ktorý zodpovedá za mladistvého a je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny "B".

Každý, kto sa chce ako súťažiaci zúčastniť jazdy zručnosti, musí sa prihlásiť u organizátora tým, že vyplní prihlášku a uhradí účastnícky poplatok, ktorý je stanovený jednotne vo výške 15,- € za posádku (v cene štartovného je zahrnuté občerstvenie – 1x guláš).
Prihlásiť sa je možné prostredníctvom internetovej stránky na adrese: www.vms-rally.sk a to do 12.1.2019, alebo osobne v deň podujatia počas registrácie ale len v prípade ak nebude dovtedy naplnený maximálny počet posádok.

Maximálny počet prihlásených je: 50 posádok.

Prihlásiť sa môžu vozidlá sériové alebo športovo upravené (so športovým EČV alebo vozidlá s bezpečnostným rámom). A taktiež vozidlá bez TP a EČV, ale len v tom prípade, ak si zabezpečia presun vozidla po štátnej ceste.

Bezpečnostné podmienky:

Posádky jazdy zručnosti sa zúčastňujú podujatia na vlastné riziko v prípade ak spôsobia škodu tretím osobám sú povinní niesť za ňu plnú zodpovednosť a vzniknutú  škodu uhradiť. Počas jazdy musí mať posádka riadne nasadenú ochrannú motoristickú prilbu s označením (E), musí byť riadne pripútaná  bezpečnostnými pásmi a všetky okná na vozidle musia byť zatvorené.

Dabléri:

 • Dabléri sú povolení, avšak na jednom vozidle maximálne dvaja v rámci jednej skupiny.
 • Nie je povolené registrovanej posádke - jazdcovi štartovať vo viac ako jednej skupine a viac ako na jednom vozidle.

Penalizácia:

 • Úmyselné skrátenie trate alebo vynechanie prejazdovej bránky +10 sekúnd.
 • Úmyselne vynechanie kruhového prejazdu v malom okruhu sa trestá penalizáciou +60 sekúnd.

Nariadenia:

Zvláštne ustanovenia môžu byť doplnené alebo pozmenené na rozprave o vykonávacie nariadenia.
Usporiadateľ podujatia nezodpovedá za škody na vozidlách súťažiacich spôsobenej vplyvom jazdy!

Na podujatí sa zakazuje použitie športových pneumatík s hrotmi!

Podujatie sa koná iba v prípade priaznivých snehových a poveternostných podmienok, inak bude určený náhradný termín.Vo Vlachove, dňa 20.12.2018
OZ Vlachovo Motorsport Team


2 percenta z dane
Naše ambície

V rámci rozvoja VMS Rally Teamu pripravujeme organizovanie motoristických a športových podujatí spolupracujúc s inými organizáciami, taktiež v oblasti dopravnej výchovy mládeže.

Našim zámerom do budúcej sezóny je hlavne príprava novej techniky pre motoristické súťaže MSR.

Copyright © 2009 VMS Rally Team
Všetky práva vyhradené
Created by: inMAD Design